Eftervalsfunderingar

Då var Europaparlamentsvalet över för den här gången. Analyser av valet kan göras på flera nivåer. De flesta valanalyser ni läser kommer att handla om det svenska delvalet. Om hur Junilistan åkte ut, Partipartiet åkte in och Sverigedemokraterna inte sågs till. Vad riksdagspartiernas framgångar eller bakslag kommer att betyda för nästa års riksdagsval.

Om man ska dra några generella slutsatser av valresultaten i de olika länderna kan vi konstatera att högerpopulistiska och nyfascistiska partier har gått framåt på bekostnad av socialdemokratiska partier som gjort sitt bästa för att distansera sig från sina kärnväljare i arbetarklassen för att tävla om medelklassen. Man kan konstatera att Sverige är ett undantag i det fallet då Socialdemokraterna behöll sin andel av väljarna medan Sverigedemokraterna inte tog några mandat.

Sen kan man dra ner det på lokal nivå och titta på hur valmönstren ser ut i olika delar av den egna kommunen. Jag tänker inte göra någon analys just nu, men jag tänkte skriva några rader om valet i Stockholm. Socialdemokraterna blev fjärde största parti (!) i huvudstaden. Det kommer att locka fram diskussioner om att socialdemokraterna inte satsade tillräckligt mycket på den ena eller andra väljargruppen. Den tämligen ofruktbara diskussionen om förort kontra innerstad, arbetarklass kontra medelklass förtjänar att få sig en ordentlig omgång. Men det får vänta till en annan gång. Istället vill jag bara visa en liten graf jag satte ihop. Det här är socialdemokraternas valresultat i EU- och kommunalval de senaste tio åren i Stockholm och i landet som helhet.

valresultat 99-09

Den socialdemokratiska klyftan mellan Stockholm och Sverige som helhet ökar. En utveckling som inte direkt är uppmuntrande inför valen 2010. Tjugohundratalet har varit ett förlorat decennium för den stockholmska socialdemokratin. Man undrar om det finns någon som har självinsikt nog att ta på sig ansvaret för detta och inse att man har misslyckats med sitt uppdrag?

Läs även Peters och Anders intressanta valanalyser. S-buzz länkar till ett gäng socialdemokratiska valanalyser.

Uppdatering: Kom precis på att knappt 7,56% av de röstberättigade i Stockholm gjorde det aktiva valet att rösta på Socialdemokraterna i valet. Känn på den.

Intressant?

Annonser

21 responses to “Eftervalsfunderingar

 • Nemokrati

  Självklart heter svaret – 1. Mediadominansen. – Ni måste skaffa Er ett Huvustadsblad med fi-röd-gröna förtecken (FI gick väl fram i större städer? eller) Ni har ingen morgontidning i Stockholm ej heller Göteborg ej heller Malmö – hur tror ni att det kan gå då. Det är avgörande.
  2. Sluta med inåtvändheten i netroots och liknande – öppna upp för individualism- det är för mycket social kontroll ofrihet, netroots är visserligen mycket bättre än s-bloggar men ändå räcker inte.
  3. LO och S svek mot demokratin i och med ratificeringen av Lissabonfördraget var ett oförlåtligt och måhända irreparabelt misstag – det är inte trovärdigt att prata om arbetsrätt, lönedumpning osv osv när man sagt Ja till att underställa kollektivavtal, arbetsrätt, strejkrätt SAMT alla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter marknaden. Akronympaketet förstärker ju naturligtvis svekbilden.

  Formulera utifrån de korrigeringarna en politik för social och ekonomisk rättvisa, demokrati, frihet och jämställdhet – det är mina förslag.

  Ni kan inte fortsätta vifta bort EU-kritiken – den är i allra högsta grad befogad. Lissabon är ju som sagt ritningen till en diktatur.

  Vem kommer det att bli som permanent ordförande i ett radikalhögerstyrt EU?
  Blir det Sarko? Eller någon ännu värre?

 • fredrik

  Att svaret är självklart håller jag kanske inte med om. Men visst har du poänger. Jag har själv argumenterat och motionerat om behovet av en bred progressiv morgontidning i Stockholm (en ”vänsteredition” av SvD var min pragmatiska lösning.

  Netroots är ju faktiskt en förbättring. Det är inte ens något som säger att de deltagande bloggarna måste vara socialdemokratiska. Fast jag hade gärna sett att man hade använt dessa verktyg för bygga en mer självständig rödgrön rörelse (även det har jag skrivit om). Att som idag vara en underavdelning till den socialdemokratiska partihemsidan är mindre lyckat. På S-bloggar har det absolut utvecklats en introvert och gnällig kultur som mest handlar om ganska juvenila gräll om vem som är mest och riktigast sosse.

  Jag delar kritiken mot Lissabonfördraget och röstade därför på den enda socialdemokratiska (PES) parlamentarikern som röstade mot det, Anna Hedh. Men samtidigt är frågan om det inte var just den delen av valrörelsen som fungerade hyfsat bra. Tappet (bland de som röstade) verkar framförallt finnas hos den progressiva medelklass som är ett måste i varje framgångsrik socialdemokratisk allians.

 • komigenuva

  Alltså vänstern behöver BÅDE öppnas upp OCH enas. Slutenheten, partipiskandet, konformiteten har slitit sönder den. Det har bildats utbrytarfraktioner i takt med den etablerade socialdemokratins symbios med makten – med resultat att vänstern har splittrats – så är tendensen i hela Europa – därför har högern kunnat ta över på bred front.

  Så vad som behövs är frisk luft i debattklimatet – så att alla känner att det finns fria vingar – och samtidigt centrala frågor att enas kring.

  Och formera en röd-grön-fi valplattform inför valet 2010 – skyndsamt! Annars tar högervridningen hem spelet i riksdagsvalet. Det gäller att göra detta nu.

  Vad högervridningen bär hän – det vet man aldrig – det kan bli hur farligt och obehagligt som helst.

  En valplattform för klimatomställning, förbättring av kvinnors arbetsvillkor/löner etc, social och ekonomisk rättvisa som sagt.

 • komigenuva

  Och så den viktigaste av alla glömde jag i hastigheten – en politik för bekämpning av arbetslösheten.

 • Ulf

  Hallå

  ”det är inte trovärdigt att prata om arbetsrätt, lönedumpning osv osv när man sagt Ja till att underställa kollektivavtal, arbetsrätt, strejkrätt SAMT alla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter marknaden. Akronympaketet förstärker ju naturligtvis svekbilden.”

  Detta får man höra om och om igen från vissa, att Lissabonfördraget kommer att göra detta, samtidigt som LO menar att Lissabonfördraget just stärker dessa rättigheter:

  http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/049D3A685AE0CCB2C1257418002D739C

  Snälla, kan ni inte förklara för mig hur Lissabonfördraget gör att man säger ”Ja till att underställa kollektivavtal, arbetsrätt, strejkrätt SAMT alla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
  marknaden.”

  Jag vill uppriktigt förstå hur ni menar. Länka gärna till texter som förklarar eller ur själva fördraget.

 • komigenuva

  Ja, du kan ju börja med att läsa om utslagen i domstolen som redan tillämpar rättighetskatalogen i Lissabonfördraget som primärrätt och ändå fäller domslut som Vaxholmsdomen – se http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pdf och Rüffertdomen, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=〈=sv&num=79919596C19060346&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET och även Lavaldomen som jag inte hittar länk på just nu.

  Alla de visar att kollektivavtalen är underställda reglerna för den ‘inre marknaden’ och att rättighetskatalogen därför inte är tillämpbar – istället gäller det s k utstationeringsdirektivet (om minimilöner), se http://www.tco.se/FileOrganizer/EU-webben/Dokument/Utstationeringsdirektivet/Utstationeringsdirektivet_sv.pdf. Dessa domslut har nu lett till att man i Sverige startat en UTREDNING om lagändringar så att svensk lag ‘harmonieras’ enligt domsluten se http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/74/43/5d1a903d.pdf

  Att domstolen redan tillämpar den s k ‘rättighetskatalogen’ från Lissabonfördraget som primärrätt kan du läsa om i tidningen Kommunal där domare Pernilla Lindh i EG-domstolen skrivit om det . Det framgår av en artikel ”Nu gungar den svenska arbetsrätten” i Kommunalarbetaren . Den hittar du här http://www.ka.se/?c=85234.

  Rättighetsstadgan gäller med andra ord BARA om den inte står i strid med reglerna för den inre marknaden – dvs fri rörlighet för människor, varor kapital etc.

  Du kan också läsa mer om detta i Folkrörelsen Nej till EU- Nyhetsbrev om just detta se http://www.nejtilleu.se/nyhetsbrev/2008/nyhetsbrev_feb_2008.htm.

  Här skriver just Folkrörelsen och förklarar att LO har fel när de säger att Lissabonfördraget stärker rättigheterna – det stämmer inte – och det intygar ju även EU-domstolen enligt ovan – domsluten talar för övrigt sitt tydliga språk – det är utstationeringsdirektiv och minimilöner som gäller (vilket på sikt naturligtvis kommer att påverka svenska löner i samma riktning det säger sig självt).

  Du kan även se Martin Viredius på Youtube som berättar att det är ett missförstånd
  Ja, du kan ju börja med att läsa om utslagen i domstolen som redan tillämpar rättighetskatalogen i Lissabonfördraget som primärrätt och ändå fäller domslut som Vaxholmsdomen – se http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pdf och Rüffertdomen, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=〈=sv&num=79919596C19060346&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET och även Lavaldomen som jag inte hittar länk på just nu.

  Alla de visar att kollektivavtalen är underställda reglerna för den ‘inre marknaden’ och att rättighetskatalogen därför inte är tillämpbar – istället gäller det s k utstationeringsdirektivet (om minimilöner), se http://www.tco.se/FileOrganizer/EU-webben/Dokument/Utstationeringsdirektivet/Utstationeringsdirektivet_sv.pdf. Dessa domslut har nu lett till att man i Sverige startat en UTREDNING om lagändringar så att svensk lag ‘harmonieras’ enligt domsluten se http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/74/43/5d1a903d.pdf

  Att domstolen redan tillämpar den s k ‘rättighetskatalogen’ från Lissabonfördraget som primärrätt kan du läsa om i tidningen Kommunal där domare Pernilla Lindh i EG-domstolen skrivit om det . Det framgår av en artikel ”Nu gungar den svenska arbetsrätten” i Kommunalarbetaren . Den hittar du här http://www.ka.se/?c=85234.

  Rättighetsstadgan gäller med andra ord BARA om den inte står i strid med reglerna för den inre marknaden – dvs fri rörlighet för människor, varor kapital etc.

  Du kan också läsa mer om detta i Folkrörelsen Nej till EU- Nyhetsbrev om just detta se http://www.nejtilleu.se/nyhetsbrev/2008/nyhetsbrev_feb_2008.htm.

  Här skriver just Folkrörelsen och förklarar att LO har fel när de säger att Lissabonfördraget stärker rättigheterna – det stämmer inte – och det intygar ju även EU-domstolen enligt ovan – domsluten talar för övrigt sitt tydliga språk – det är utstationeringsdirektiv och minimilöner som gäller (vilket på sikt naturligtvis kommer att påverka svenska löner i samma riktning det säger sig självt).

  Du kan även se Martin Viredius, vice ordf i Transportarbetareförbundet, på Youtube som berättar hur det ligger till och att LO missförstått hela saken se följande länk

  http://www.youtube.com/swf/l.swf?iurl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2FsvRHU8tdRhE%2Fhqdefault.jpg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&fexp=52525&rel=1&title=Transport+om+Lissabonf%C3%B6rdraget&avg_rating=5.0&video_id=svRHU8tdRhE&length_seconds=188s &feature=player_embedded&allow_embed=1&swf=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Fcps-vfl101887.swf&sk=rRj8cbiL4PYqhX9R-KDSstsXHZCV6fPuC&fs=1&allow_ratings=1&hl=en&cr=US&eurl=

  Du kan även läsa Transports kommentar till riksdagsbeslutet om att ratificera Lissabonfördraget Ja, du kan ju börja med att läsa om utslagen i domstolen som redan tillämpar rättighetskatalogen i Lissabonfördraget som primärrätt och ändå fäller domslut som Vaxholmsdomen – se http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pdf och Rüffertdomen, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=〈=sv&num=79919596C19060346&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET och även Lavaldomen som jag inte hittar länk på just nu.

  Alla de visar att kollektivavtalen är underställda reglerna för den ‘inre marknaden’ och att rättighetskatalogen därför inte är tillämpbar – istället gäller det s k utstationeringsdirektivet (om minimilöner), se http://www.tco.se/FileOrganizer/EU-webben/Dokument/Utstationeringsdirektivet/Utstationeringsdirektivet_sv.pdf. Dessa domslut har nu lett till att man i Sverige startat en UTREDNING om lagändringar så att svensk lag ‘harmonieras’ enligt domsluten se http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/74/43/5d1a903d.pdf

  Att domstolen redan tillämpar den s k ‘rättighetskatalogen’ från Lissabonfördraget som primärrätt kan du läsa om i tidningen Kommunal där domare Pernilla Lindh i EG-domstolen skrivit om det . Det framgår av en artikel ”Nu gungar den svenska arbetsrätten” i Kommunalarbetaren . Den hittar du här http://www.ka.se/?c=85234.

  Rättighetsstadgan gäller med andra ord BARA om den inte står i strid med reglerna för den inre marknaden – dvs fri rörlighet för människor, varor kapital etc.

  Du kan också läsa mer om detta i Folkrörelsen Nej till EU- Nyhetsbrev om just detta se http://www.nejtilleu.se/nyhetsbrev/2008/nyhetsbrev_feb_2008.htm.

  Här skriver just Folkrörelsen och förklarar att LO har fel när de säger att Lissabonfördraget stärker rättigheterna – det stämmer inte – och det intygar ju även EU-domstolen enligt ovan – domsluten talar för övrigt sitt tydliga språk – det är utstationeringsdirektiv och minimilöner som gäller (vilket på sikt naturligtvis kommer att påverka svenska löner i samma riktning det säger sig självt).

  Du kan även se Martin Viredius på Youtube som berättar att det är ett missförstånd
  Ja, du kan ju börja med att läsa om utslagen i domstolen som redan tillämpar rättighetskatalogen i Lissabonfördraget som primärrätt och ändå fäller domslut som Vaxholmsdomen – se http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pdf och Rüffertdomen, se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=〈=sv&num=79919596C19060346&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET och även Lavaldomen som jag inte hittar länk på just nu.

  Alla de visar att kollektivavtalen är underställda reglerna för den ‘inre marknaden’ och att rättighetskatalogen därför inte är tillämpbar – istället gäller det s k utstationeringsdirektivet (om minimilöner), se http://www.tco.se/FileOrganizer/EU-webben/Dokument/Utstationeringsdirektivet/Utstationeringsdirektivet_sv.pdf. Dessa domslut har nu lett till att man i Sverige startat en UTREDNING om lagändringar så att svensk lag ‘harmonieras’ enligt domsluten se http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/74/43/5d1a903d.pdf

  Att domstolen redan tillämpar den s k ‘rättighetskatalogen’ från Lissabonfördraget som primärrätt kan du läsa om i tidningen Kommunal där domare Pernilla Lindh i EG-domstolen skrivit om det . Det framgår av en artikel ”Nu gungar den svenska arbetsrätten” i Kommunalarbetaren . Den hittar du här http://www.ka.se/?c=85234.

  Rättighetsstadgan gäller med andra ord BARA om den inte står i strid med reglerna för den inre marknaden – dvs fri rörlighet för människor, varor kapital etc.

  Du kan också läsa mer om detta i Folkrörelsen Nej till EU- Nyhetsbrev om just detta se http://www.nejtilleu.se/nyhetsbrev/2008/nyhetsbrev_feb_2008.htm.

  Här skriver just Folkrörelsen och förklarar att LO har fel när de säger att Lissabonfördraget stärker rättigheterna – det stämmer inte – och det intygar ju även EU-domstolen enligt ovan – domsluten talar för övrigt sitt tydliga språk – det är utstationeringsdirektiv och minimilöner som gäller (vilket på sikt naturligtvis kommer att påverka svenska löner i samma riktning det säger sig självt).

  Du kan även se Martin Viredius, vice ordf i Transportarbetareförbundet, på Youtube som berättar hur det ligger till och att LO missförstått hela saken se följande länk

  http://www.youtube.com/swf/l.swf?iurl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2FsvRHU8tdRhE%2Fhqdefault.jpg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&fexp=52525&rel=1&title=Transport+om+Lissabonf%C3%B6rdraget&avg_rating=5.0&video_id=svRHU8tdRhE&length_seconds=188s &feature=player_embedded&allow_embed=1&swf=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Fcps-vfl101887.swf&sk=rRj8cbiL4PYqhX9R-KDSstsXHZCV6fPuC&fs=1&allow_ratings=1&hl=en&cr=US&eurl=

  Du kan även läsa Transports kommentar till S val att ratificera Lissabonfördraget här http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/pages/BA0F1F99F81E9C7FC125750800556F01

  Transport och Byggnads försökte varna och protestera – men gissa vem som struntade i det?

  Själva (S)vikarna Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin. Med tanke på Wanja Lundby-Wedins senare agerande i styrelser m m så förstår man ju att det inte ligger särskilt mycket i hennes intresse att försvara vanliga löntagares rättigheter – vare sig det gäller arbetsrätt eller pensioner.
  Istället handlar det om att bygga vidare på sin egen maktposition.

  Att den s k rättighetsstadgan och vår svenska grundlag inte överensstämmer och att maktöverföring därmed skett där den inte får ske enligt vår grundlag – det kan du läsa mer om här
  http://www.eukritik.se/index.php?vu=wblk&nuid=4294963224
  Där framgår att fyra rättigheter som finns i vår grundlag dessutom saknas i Lissabonfördraget – och därför är beslutet att ratificera det inte legitimt då vår grundlag stadgar att mer maktöverföring till EU inte får ske om inte rättighetskatalogerna överensstämer och det gör de alltså inte. De rättigheter som saknas i Lissabon är
  1. Rätt till skydd mot hemlig avlyssning
  2. Rätt till skydd mot åsiktsregistrering
  3. Rätt till skydd mot godtyckligt frihetsberövande
  4. Rätten att delta i demonstration på allmän plats.
  /stämmer precis med vad akronymlagarna avskaffar – FRA, IPRED, datalagringsdirektivet, europeisk arresteringsorder, ACTA m fl

  Tji fick vi.

  Tänk att S kunde hjälpa till att driva igenom denna diktatur.
  Det kan man verkligen kalla medgörligt.

  /jag

 • Nemokrati

  Känns lite knepigt att inte mitt svar som jag skickat till signaturen Ulf kom med – då jag ju gärna ville replikera så att inte det framstår som jag hämtar uppgifter ur luften. Vore därför vänligt om du ville publicera mitt svar till honom.
  Vänliga hälsningar
  Bloggaren Nemokrati

 • fredrik

  En del inlägg hade hamnat i spamfiltret. Jag ska försöka återkomma med ett eget svar senare Ulf.

 • Nemokrati

  Jag ber om ursäkt att svarsinlägget skickades så många gånger, det var för att det inte kom upp som jag provade en gång till, så du kan väl ta bort dubbletterna. Annars blir det ju knepigt.

 • Nemokrati

  Det blev nog dubbletter i alla fall – i kommentaren istället – jaja, det går inte att göra något åt. Men tack för att du försökte i alla fall.

 • Ulf

  Jaha.

  Det var ett trist svar. Men jag får väl skylla mig själv när jag länkade till LO.

  Min fråga var alltså hur Lissabonfördraget gör att som du skriver: ”Ja till att underställa kollektivavtal, arbetsrätt, strejkrätt SAMT alla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
  marknaden.”

  Och så exemplifierar du om och om igen till Rüffert – och Laval-domen etc.
  Mig veterligen så har dessa domar redan skett och Lissabonfördraget är inte i kraft.

  Byggnads (stockholmsavdelningen) har aldrig tagit ställning mot Lissabonfördraget men ville däremot hålla ratificieringen av fördraget som gisslan för att få till stånd förändringar i EU som skulle göra tex att Laval-domen inte skulle kunna upprepas.

  Min fråga handlar alltså inte om det nuvarande EU med dess regler och rättigheter utan (om du nu menar allvar) hur LISSABONFÖRDRAGET säger ””Ja till att underställa kollektivavtal, arbetsrätt, strejkrätt SAMT alla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
  marknaden.”

  Om du svarar så vill jag helst slippa barnsliga inlägg om Wanja Lundby-Wedin.

 • Ulf

  För att vara ännu tydligare med det jag undrar. Hur försämras rättigheterna, jag är mest intresserad av arbetares rättigheter, av Lissabonfördraget i jämförelse med det vi har nu=det nuvarande EU.

  En egen teori jag har om varför LO är för Lissabonfördraget är att det stärker fackföreningar i länder med svag arbetsrätt, tex i östeuropa. Om Lissabonfördraget inte försvagar arbetsrätten i Sverige så är det ju i så fall rationellt av LO att vara för eftersom det gynnar LO med starka fackföreningar i andra länder. Jag tror mig ha läst någonstans att östeuropas fack har drivit på för Lissabónfördraget i Europafacket.
  Internationell solidaritet.

 • komigenuva

  I ofs blev ju mitt inlägg ett hopklipp och därför alldeles rörigt (pga att jag skickat det fler gånger då det inte kom upp i kommentarsfältet – så jag trodde jag tryckt fel – när endast en gång var meningen).

  Men om du inte förstått det efter dessa länkar så kan jag inte hjälpa dig. Det framgår klart och tydligt hur Lissabonfördraget försämrar arbetsrätten dramatiskt, då alla fri- och rättigheter (både arbetsättsliga och människorätsliga) underställs marknaden.

 • komigenuva

  Du får läsa vad EU-domaren Pernilla Lindh själv skrivit – att de redan behandlar rättighetskatalogen som kommer att ingå i Lissabonfördraget som primärrätt, varför vi kan vänta fler domar av samma slag, och än värre, där minimilönsprincipen fastslås allt hårdare och ersätter kollektivavtalsmodellen. Samt där strejkrätten avvisas gång på gång.

  Jag länkade ju till hennes uttalanden i artikeln i Kommunalarbetaren – läs den, så förstår du.

  http://www.ka.se/?c=85234

 • Ulf

  Nu klipper jag in från Kommunalarbetarens artikel du länkar till:

  ”Strejkrätt i grundlagen?
  Ett av argumenten för det nya fördraget är att strejkrätten skrivs in som en grundläggande rättighet. Därmed måste domstolen ge den större tyngd i jämförelse med EU:s fundamentala frihet för arbetskraft och tjänster att fritt röra sig över gränserna inom EU.
  Men det håller Pernilla Lindh inte med om. I en intervju med KA säger hon:
  – Det finns redan en stadga om mänskliga och sociala rättigheter i anslutning till det nuvarande Nicefördraget i EU. I elva domar har domstolen direkt hänvisat till detta.
  – Den spelar mycket stor roll för domstolens bedömning. Som jag ser det är stadgan bindande redan i dag. Skillnaden om den skrivs in i Lissabonfördraget vore att det blir svart på vitt att stadgan är bindande. Men någon skillnad i praktiken blir det alltså inte för domstolens bedömning jämfört med i dag, fortsätter Pernilla Lindh.”

  Vad i detta hittar du att Lissabonfördraget skulle vara en försämring för svensk arbetsrätt i jämförelse med nuvarande Nice-fördrag?
  Menar du att minimilönsprincipen blir fastslås hårdare på grund av att strejkrätten blir juridiskt bindande?
  Jag accepterar att Lissabonfördraget inte hjälper svensk arbetsrätt, men det är inte lika med att Lissabonfördraget försämrar svensk arbetsrätt. Det känns som du gör en logisk kullerbytta

 • fredrik

  Den här diskussionen har faktiskt ingenting med det mitt inlägg handlade om, dvs varför klyftan mellan andelen socialdemokrater i Stockholm och landet ökar.

 • Nemokrati

  Ja, det började med att du efterlyste lösningar och då menade jag att man borde bryta den borgerliga mediadominansen – det finns ju inte längre någon A-press. Var den tog vägen vet jag inte – någon sa att S valt att sälja ut den. Det tror jag alltså var ett arrogant misstag – i den allmänna utförsäljningsyran. Varför ville man berika sig på det i så fall? Vad har hänt med de pengarna? Man undrar. En annan lösning menade jag var att göra helt om när det gällde Lissabon och akronymlagarna – det är ju nämligen därför Piratpartiet gått framåt enormt i EU-valet t ex. Ja och på den vägen blev det när signaturen ”Ulf” då frågade hur man kunde påstå att Lissabonfördraget underställer arbetsrätten osv. Då svarade jag honom helt enkelt på hans fråga.

 • Nemokrati

  Till Ulf som svar på sista kommentare: ”Menar du att minimilönsprincipen blir fastslås hårdare på grund av att strejkrätten blir juridiskt bindande?”

  Nej, jag menar att vaxholmsdomen var ett utslag av domstolen under samma rättighetsstadga som kommer att gälla under Lissabonfördraget, och då bli juridiskt bindande. Lissabonfördraget binder juridiskt också den typen av domslut i och med att det finns tillägg till den juridiskt bindande rättighetskatalogen som säger att undantag för fri- och rättigheter alltid kan göras med hänsyn till den inre marknaden. Det tillägget har folkrörelsen nej till eu letat fram – och även det blir alltså juridiskt bindande med Lissabonfördraget.

  Därför skulle S ha låtit bli att ratificera Lissabonfördraget, eller åtminstone som villkor för att ratificera krävt en mängd undantag, bl a till skydd för arbetsrätt, kollektivavtal, strejkrätt, demokratiska fri- och rättigheter osv.

  Man hade trumf på hand men utnyttjade inte det, utan valde att köra över facket som rådde till att avvakta.

 • Nemokrati

  Till Ulf: Närmare bestämt skriver Folkrörelsen Nej till EU så här:

  ” LISSABONFÖRDRAGET innebär att
  den rättspraxis som EU-domstolen
  tillämpade i Vaxholmsdomen
  blir cementerad. I det av
  Lissabonfördraget reviderade
  Fördraget om Europeiska unionen
  anges det (artikel 6.1 tredje
  stycket) att rättighetsstadgan ska
  tolkas och tillämpas i enlighet med de allmänna bestämmelserna
  i stadgan och ”med vederbörlig
  hänsyn till de förklaringar
  som det hänvisas till i stadgan”.
  I en förklaring till artikel 52 i
  stadgan, som handlar om rättigheternas
  räckvidd och tolkning,
  refereras det till EU-domstolens
  rättspraxis enligt följande: ”Det
  följer emellertid av en väl etablerad
  rättspraxis att dessa rättigheter
  kan begränsas, särskilt inom
  ramen för en gemensam organisation
  av marknaden […]”
  De rättigheter stadgan innehåller,
  till exempel rätten till kollektiva
  åtgärder i artikel 28, kan
  således, enligt förklaringen till artikel
  52, begränsas med hänvisning
  till den inre marknaden
  med fri rörlighet för varor, kapital,
  tjänster och arbetskraft. Det
  vill säga precis det EU-domstolen
  gjorde i Vaxholmsfallet.
  Att säga ja till Lissabonfördraget
  är att säga ja till Vaxholmsdomen,
  även om LO:s styrelse
  försöker inbilla oss något annat.
  GÖSTA TORSTENSSON”

  Citat från Kritiska EU-fakta nr 110/2008
  http://www.nejtilleu.se/kef/kef110/KEF110.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: