Rotbiblioteket

bibliotek1Här nedan publicerar jag länkar till intressanta rapporter och policydokument som hjälper till att förstå varför samhället ser ut som det gör och skissar på idéer hur man gör det mer jämlikt, progressivt och rödgrönt. Det är inte jag som ansvarar för innehållet i dokumenten som i regel är publicerade i PDF.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Det senaste dokumentet publiceras överst för att sedan placeras i bokstavsordning efter titel. Tipsa gärna om nya rapporter och policydokument i kommentarfältet nedan.

***

En radikal och progressiv stadspolitik – en provisorisk utopi
Johannes Åsberg
Arena Idé (Ny tid: 1)

Rapport som tar strid med och problematiserar den funktionalistiska hegemonin som fått råda i stadspolitiken (den politiska statsplaneringen) och istället söker att formulera ett alternativ, en provisorisk utopi för en stad som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Rapporten är den första från Arena Idés nya projekt Ny tid som vill ”befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden … [med] inspiration från såväl andra länder som de senaste forskningsrönen.”

***

Att resa ska inte kosta hela världen – Fem konkreta åtgärder för att göra Stockholms transportsektor klimatsmart och rättvis
Planka.nu

En kraftfull klimatanpassning kräver omfattande infrastrukturförändringar i transportsektorn. Nyckeln till klimatanpassningen finns i städerna där de största utsläppen sker. Genom enkla reformer – som att planera städer för kollektivtrafik-, cykel- och promenadtransporter – kan vi tvinga bort biltrafiken och minska utsläppen från våra städer.

Building the Good Society – A Project of the Democratic Left
Jon Cruddas & Andrea Nahles
Compass

Framtiden är osäker och full av hot; framför oss ligger farorna med klimatförändringar, oljans ändlighet och växande sociala klyftor. Men det är ett tillfälle av möjligheter och löfte: att återuppliva vårt gemensamma syfte och uppfylla den europeiska drömmen om frihet och jämlikhet för alla. För att kunna konfrontera dessa hot och förverkliga detta löfte krävs ett nytt politiskt förhållningssätt.

En rödgrön klimat- och energipolitik
Flerpartimotion av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet & Miljöpartiet
Riksdagen

Denna gemensamma motion lägger en fast grund med tydliga och ambitiösa mål och åtgärdsförslag för ett fortsatt arbete att tillsammans utveckla en rödgrön klimat- och energipolitik. På detta sätt för vi fram en tydlig gemensam inriktning tillsammans med ett flertal idéer och åtgärdsförslag som kan bidra till att lösa klimatutmaningen. Alternativet, att sänka ambitionen på grund av brist på idéer och vilja som regeringen gör, är fel väg att gå. Klimatutmaningen löses inte med passivitet och tomma ord, utan med politisk vilja.

Fixing the Future – Innovating more effective responses to recession
The Young Foundation

Den här rapporten handlar om hur man ska hantera recessionen och, när det är möjligt, vänder krisen till möjligheter. Den har tagits fram för att bidra med ett ramverk för regeringar och lokala myndigheter, frivilligorganisationer och företag att tänka och handla för att koppla recessionens globala dynamik till handling på marken.

Hur långt från trädet faller äpplet? – Och hur länge lever den amerikanska drömmen i Sverige?
Daniel Lind
Arbetarrörelsens ekonomiska råd

Den här rapporten handlar om social rörlighet. Med detta avses i vilken utsträckning ekonomiska fördelar ärvs mellan generationer. De nordiska länderna är socialt rörligare än andra utvecklade länder. Rörligheten är lägst i USA, men endast något högre i länder som Storbritannien, Italien och Frankrike. Därmed är livschanserna bättre fördelade i Sverige. Vi kan i högre utsträckning än andra frigöra oss från vår historia och bli den vi vill bli. Den amerikanska drömmen är en realitet i de nordiska länderna, men i praktiken en mardröm på andra sidan Atlanten.

Makten över debatten: Rapport om partiernas opinionsbildande resurser
Sandro Wennberg
Arbetarrörelsens tankesmedja

Varifrån får de politiska partierna sina pengar? Hur finansieras demokratin? Dessa frågor försöker den här rapporten från Arbetarrörelsens Tankesmedja svara på. Det talas om behovet av öppenhet när det gäller varifrån de politiska partierna får sin finansiering. Partierna själva säger sig vara angelägna om att redovisa vem/vilka som skjuter till pengar för verksamhet och valkampanjer. Men hur öppna är de? Vet medborgarna alldeles säkert vilka intressen som står bakom? Vilka partier får egentligen mest stöd?

Model Municipality Methodology – Change Processes from the Bottom Up
Knut Stranden
IMTEC Foundation

Modellkommunmetodiken utvecklades som en strävan att göra anställda i offentlig sektor till aktiva aktörer I omorganiserings- och utvecklingsarbetet. Norska Kommunalarbetareförbundet (nu Fagförbundet) tog initiativet. De har en klar ideologisk grund och hävdar att befolkningens välfärd tjänas bäst genom att offentlig sektor levererar centrala välfärdstjänster. De erkänner samtidigt det faktum att om de offentliga tjänsterna ska ha legitimitet hos befolkningen och att tjänsterna ska ge den nödvändiga brukartillfredställelsen måste det finnas vilja och möjlighet att omorganisera och utveckla dessa. Det räcker inte att de är offentliga. Utveckling och omorganisering i enlighet med modellkommunmetodiken är en strävan att dokumentera att offentliganställda kan vara aktiva omorganisatörer om förutsättningarna är de rätta. Modellkommunmetodiken är också ett alternativ till konkurrensutsättning och privatisering.

Socialdemokratin – från EP-valet in i framtiden: En rapport för partiets framtid från Rebella
Unga s-kvinnor Rebella

Rebella vill återta initiativet i den politiska debatten och inte bara reaktivt agera utifrån andras utspel och förslag. Det gäller inte minst i ekonomiska frågor där vi socialdemokrater har stark grund att stå på. Så varför har vi låtit en nyliberal problemformulering och problemlösning dominera samhällsdebatten? Vi efterlyser också en förnyad maktanalys med både bredd och djup.

(S)torstäder
Anders Nilsson
Arbetarekommunerna i Stockholm, Göteborg & Malmö

Idépolitisk rapport utgiven av Socialdemokraterna i de tre storstäderna som söker reda ut varför socialdemokratin gör sämre val i storstadsregionerna, vad socialdemokrati är och varför den har förutsättningar att lyckas i dessa regioner. Rapporten behandlar också storstädernas roll som tillväxtmotorer i samhällsekonomin.

Strukturomvandlingen och trygghetssystemen – Samt något om den sociala demokratins moraliska ekonomi
Anders Nilsson & Örjan Nyström
Arbetarrörelsens tankesmedja

Rapporten innehåller fyra sinsemellan ganska olikartade delar. Första delen framhäver systemen för kollektivt riskbärande som något av kärnan i den svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodellen, och reder sedan ut en del grundläggande frågor som vi menar fördunklats i den allmänna debatten på detta område – talet om skillnaden mellan försäkring och bidrag, om ”försäkringsmässighet” och så vidare. Andra delen analyserar vad vi menar måste vara grunden i en diskussion om socialförsäkringssystemets och omställningsstödets utformning, nämligen strukturomvandlingen och hur den förändrats sedan 90-talet. Tredje delen skisserar möjliga reformer såväl när det gäller omställningsarbetets som socialförsäkringarnas organisation. Fjärde delen är ett slags appendix som belyser grundläggande moralfilosofiska frågor på välfärdspolitikens område. Det är inte bara ett antal centrala ekonomisk-politiska institutioner i den svenska välfärdsmodellen som står på spel i dag. Det är också en moralisk ordning.

The Path to Human Development – Capitalism or socialism?
Mike Lebowitz
Socialist Project

Rapport och studiematerial som, utifrån ett venezuelanskt perspektiv, diskuterar marxism, kapitalism och strävan efter socialism. Stycken och ibland meningar är numrerade för att underlätta en kollektiv läsning av texten. Ursprungligen är den tänkt att användas som underlag för en diskussion om det venezolanska samhällets utveckling i till exempel fackföreningar, grannskapsorganisationer och socialistiska formeringar.

Vad är Sverigedemokraterna?
Tankesmedjan Konflikt

I kommande allmänna val har Sverigedemokra¬terna för första gången en realistisk chans att komma in i riksdagen. Efter år av långsam men stadig tillväxt i framförallt kommunalvalen har partiet centraliserats och stärkts samtidigt som dess opinionsstöd ibland hamnat över 4%-spär¬ren. Att vänstern behöver en plan är tydligt, men vad? Tankesmedjan Konflikt redogör i minirapporten varför vi inte kan förlita oss på det resterande politiska etablissemangets motstrategier utan måste skissa på och genomföra vår alldeles egna.

Yes We Can – How the lessons from America should change British politics
Will Straw & Nick Anstead
Fabian Society

Denna tvådelade rapport är baserad på ett detaljerad studie och personliga erfarenheter av den senaste amerikanska presidentvalskampanjen. Vi argumenterar att moderna kampanjverktyg och tekniker använda av de amerikanska kandidaterna och partierna – oavsett om de gäller att samla in pengar, mobilisera och organisera aktivister, eller att nå ut till väljare – kan erbjuda viktiga lärdomar för Storbritannien.

Annonser

4 responses to “Rotbiblioteket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: