Etikettarkiv: presstöd

En radikal medieröst i Uppsala

Sedan i våras har jag bott i Uppsala. Stockholm kändes trångt och medelålders och jag flyttade tillbaka till ”den eviga ungdomens stad” i en slags romantisk längtan efter mina rötter. Efter ett antal månader har jag förstått att jag inte hör hemma här. Det är bara undantagsvis som mina vänner bor här och jag flyttar därför tillbaka till Stockholm, även om jag planerar att fortsätta vara verksam i Uppsala med jämna mellanrum. Jag hann dock skriva en motion till Uppsala arbetarekommuns representantskap.

Medielandskapet i Uppsala har alltid dominerats av borgerliga aktörer. I vissa omgångar har det funnits socialdemokratiska röster som den avsomnade Uppsalademokraten. Men sedan många år står den borgerliga Uppsala Nya Tidning (UNT) som ensam herre på täppan. Något som givetvis också påverkar den offentliga debatten i Uppsala i borgerlig riktning. Det är viktigt att vi som rörelse inser att detta är ett problem och verkar för att skapa ett mer balanserad arena för politisk debatt.

I Örebro där man har befunnit sig i en liknande situation har socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet tagit initiativ till en lokaledition av Dagens ETC, Örebro ETC. Den delar delvis innehåll med den nationella upplagan av tidningen, men har också en egen lokalbevakning. För att vara berättigad presstöd måste editionen ha en majoritet (51 %) eget redaktionellt material. Något som uppfylls av lokalt nyhetsmaterial som produceras av två lokalanställda journalister och inköpt frilansmaterial samt att (s) och (v) ansvarar för varsin ledar- och debattsida i tidningen (läs mer om Örebro ETC här).

Att finansiera ett projekt av den här typen är givetvis en dyr affär. Det behövs en lokalredaktion med allt vad det innebär av anställda, lokaler och annat. Det svenska presstödet ger 2008 en lågfrekvent dagstidning (en dagstidning som ges ut en till två gånger i veckan) med minst 2000 prenumeranter minst 2 035 000 kronor (presstödet kan öka till 4 030 000 kr/år om upplagan överstiger 10 000 prenumeranter). Då måste dessutom prenumerationskostnaden vara minst 350 kr/år. En tidning som uppfyller dessa minimikrav skulle alltså ha intäkter på 2 735 000 kr/år, oräknat eventuella annonsintäkter. Men för att ge tidningen en stadig grund bör ägarna gå in med en ekonomisk grundplåt. Detta kan ske genom lån till eller insats i ägarbolaget (läs mer om Presstödet här).

Om man skulle använda sig av samma modell som Örebro ETC har gjort så innehåller tidningen gemensamt material med andra publikationer när det gäller nationellt och internationellt redaktionellt material. Utöver det ska tidningen ha lokalt redaktionellt material som bevakar både politik, samhälle, idrott och kultur i Uppsala. Det ska vara en rapportering av allmänintresse och gärna med extra fokus på sådant som inte får uppmärksamhet i den borgerliga pressen.

När det gäller opinionsmaterial är det en svårare fråga att lösa. Örebro ETC har löst det genom att låta de båda medverkande partierna få varsin ledarsida. Problemet med en sådan lösning är att det lätt blir partimegafoner av dessa sidor. En sådan utveckling bör undvikas och en självständig opinionsbildning i arbetarrörelsens anda bör garanteras. Men att på ett eller annat sätt ha parallella opinionssidor kan vara ett bra sätt att garantera att alla inblandade intressen blir hörda.

Med utgångspunkt i det ovan diskuterade föreslår vi att Uppsala arbetarekommun tar initiativ till att samla en bred koalition av organisationer i Uppsala för att bilda en tidningsförening. De organisationer som ska bjudas in är sådana som har individuella medlemmar och demokratiska strukturer. Exempel på organisationer är politiska organisationer knutna till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, fackliga avdelningar inom LO och TCO, folkrörelser som Hyresgästföreningen, PRO och Naturskyddsföreningen, vänsterorganisationer som Ordfront och Attac. Det är inte säkert – eller ens troligt – att alla dessa organisationer är intresserade av att delta i ett projekt av den här typen. Men genom att kasta nätet brett kan man förhoppningsvis fånga in fler som är intresserade av projektet än om man redan från början håller det inom en snäv krets.

Vi föreslår därför

  • Att Uppsala arbetarekommun tar initiativ till att samla en bred koalition av organisationer för bildandet av en tidningsförening som syftar till att ge ut en dagstidning i Uppsala.

Fredrik Jansson

Kvarngärdets socialdemokratiska förening antog motionen som sin egen på medlemsmötet 2008-09-03

Annonser

Offensiva tidningsförsäljare?

Sitter och tittar i listan över tidningar som fått presstöd 2008 och kan inte låta bli att förundras över vissa saker. För att få presstöd måste tidningen ha minst 2000 prenumeranter (regler). I listan finns det gamla entristbladet Offensiv som ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna. Offensivarna fick i riksdagsvalet 2006 exakt 1097 röster. Dom måste vara ena jävlar på att kränga tidningar om varje väljare har minst två prenumerationer (enligt Wikipedia är upplagan ca 3000 exemplar). Eller så måste varje medlem prenumerera på tio exemplar i veckan?


%d bloggare gillar detta: