Kategoriarkiv: Uncategorized

Köp min bok

EO_Fredrik-Jansson-klart (2)

Nu finns Gemenskap & skötsamhet: en essä om socialdemokratins väsen tillgänglig via nätboklådorna. Priset på Adlibris är 157 kr, och priset på Bokus är 146 kr. Baksidestexten är som följer:

Socialdemokratin är i kris. Det verkar vara en etablerad sanning. Men vad består denna kris i, varför har den uppstått och hur länge den pågått?

Arbetarrörelsens historia är en historia präglad av såväl folkrörelse och strejker som folkhem och rekordår. Men det är också en berättelse om att anpassa sig till nya förutsättningar. Den socialdemokrati som växte fram i slutet av 1800-talet är inte samma socialdemokrati som utvecklades i mitten av 1900-talet. Och ingen av dessa var detsamma som den socialdemokrati som existerar idag.

I den här boken undersöks vad som varit bestående i socialdemokratin genom kriser och framgångar. Men också vad en socialdemokrati för 2000-talet skulle kunna vara.

Annonser

Gemenskap & skötsamhet

Det är länge sedan jag skrev här, och det är väl tveksamt om så många tittar in här nuförtiden. Men jag tänkte att jag skulle göra lite reklam för den bok jag håller på att crowdfunda.

SocialdemokratinsBoken heter alltså Gemenskap & skötsamhet: en essä om socialdemokratins väsen och är en bok om vad socialdemokratin har varit, vad den är och vad den kan tänkas vara i framtiden. Det är ett försök att betrakta socialdemokratin som något som ser olika ut på grund av hur det omgivande samhället ser ut. Något som förändras över tid, men också har ett väsen som transcenderar tid.

Som Tage Erlander säger inledningsvis i boken:

”Människan behöver inte vara en lekboll för anonyma ekonomiska lagar eller tekniska krafter. Hon kan själv forma sin framtid. Men det förutsätter att hon känner den verklighet, i vilken hon arbetar och vet vad hon vill. Det är den viktigaste lärdomen som historien ger oss.”

Kapitelindelningen ser ut som följer:

  • Mellan Boyes lägereldar: om socialdemokratins rörelse och riktning
  • Socialdemokratins landskap: om folkrörelse, folkhem och strävan efter gemenskap
  • När fursten ligger för döden: om socialdemokratins interregnum och intellektuella
  • Gör din plikt, kräv din rätt: om arbetslinje, skötsamhet och solidaritet
  • Den brutna vapenvilan: om funktionssocialismens blinda fläck och det välfärdsindustriella komplexet
  • Fursten som en gång var och en gång ska bli: om socialdemokratins förutsättningar och framtid

Men för att boken ska bli verklighet behöver jag hjälp. Tanken är alltså att finansiera den genom crowdfunding (många bäckar små) och vi är på god väg. Men det kräver fortfarande att fler måste bidra. Om man bidrar kan man få allt från ett bokmärke (för 99 kr) till att jag kommer hem och läser boken högt för dig (för 50 000 kr). Men det vanligaste är att man helt enkelt köper boken (för mellan 199-499 kr).

Här är projektets sida på Kickstarter.


En annan blogg…

Det har ju uppenbart inte blivit så mycket bloggande här de senaste 10 månaderna.

Framför allt har det att göra med min jobbsituation. Sedan årsskiftet är jag politisk redaktör på den rödgröna veckoslutstidningen ETC UppsalaDemokraten och sådant jag annars skrivit här har istället hamnat där.

Sen har jag som jag skrivit tidigare här på bloggen skrivit en del på den engelskspråkiga webbtidningen Social Europe Journal.

Sedan en dryg månad skriver jag dessutom regelbundet återkommande på ledarsidorna i de socialdemokratiska morgontidningarna Västerbottens Folkblad och Piteå-Tidningen.

Sedan är det ju allt det där andra med sociala medier, Facebook och Twitter där en del småpysande skett.

Men nu har jag bestämt mig för en ny blogg. Jag provar plattformen Tumblr och det blir en lite annorlunda form av bloggande jämfört med här. Namnet på den nya bloggen är frejan som också är mitt Twitternamn. Det är i sig inte konstigare än att det är de tre första bokstäverna i mitt för- och efternamn.

Där kommer sådant jag skriver på olika håll samlas så det är en bra plats om man vill ha koll på mina opinionstexter också. Välkommen!


En ny generation

Igår höll Ed Miliband sitt linjetal som nyvald partiledare för brittiska Labour på partikongressen. Jag tycker att det känns lovande.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Historiens längsta jobbansökan

Någon gång de närmsta månaderna, förmodligen i början av maj kommer Storbritannien att gå till valurnorna. Utgången är inte lika säker som den var fram till nyligen. Konservativa Tories har visserligen fortfarande ett försprång framför socialdemokratiska Labour. Men avståndet minskar och det är inte omöjligt att det uppstår en situation där inget av partierna får egen majoritet i parlamentets underhus. Något som i sin tur kan öppna för något i Storbritannien så ovanligt som en koalitionsregering, förmodligen mellan Labour och socialliberala Liberal Democrats.

Därför är det trots allt intressant att ta del av vad Labour vill göra med en fjärde mandatperiod på regeringstaburetterna. I The Guardian kan man läsa en intressant artikel om arbetet med partiets valmanifest. Det är en av Labours klarast lysande stjärnor, energi- och klimatministern Ed Miliband som leder arbetet med vad en del kallar ”the longest job application in history” i analogi med 1983 års valmaifest. Fyrtioåriga Miliband är ett av de namn som oftast nämns som Gordon Browns efterträdare.

I förslaget till manifest kommer det finnas förslag om att omforma den brittiska Posten till en ”folkbank”, sänka rösträttsåldern till sexton, höja minimilönen, införa skollunch för alla barn, och skapa infrastrukturs- och gröna investeringsbanker på europeisk nivå.  

Det ser bra ut.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Sjöstedt om det rödgröna

Den vänsterpartistiske riksdagskandidaten och tidigare europaparlamentarikern Jonas Sjöstedt skriver ett viktigt inlägg på sin blogg där han argumenterar för att det rödgröna projektet borde kunna öppna upp för politiskt engagemang och aktivitet hos de som definierar sig som rödgröna snarare än socialdemokrater, miljöpartister eller vänsterpartister. De åldrande och stela partistrukturerna har skapat en onödigt hög tröskel för politiskt engagemang. Han skriver:

”Hur tar vi vara på kraften hos de här tusentals rödgröna? Hur ska de organiseras? Hur ska de kunna få inflytande över det rödgröna projektet? Här har s-v-mp en viktig uppgift framför sig. Rimligen så borde de tre partierna gemensamt bjuda in partilösa, via webben och till lokala möten, till att arbeta för en rödgrön valseger. De borde erbjudas både politiska möten och utbildning, men främst av allt konkreta arbetsuppgifter för att bidra till en rödgrön valseger. Det borde räcka med att anmäla sig på webben, sedan skulle inbjudan till lokal aktivitet komma med ett brev på posten strax efter.”

För ett drygt år sedan funderade jag mycket över hur just ett sådant här arbete skulle gå till. Just den sänkning av tröskeln för politisk aktivitet kan vara den viktigaste effekten av det rödgröna samarbetet. Men det kräver att partierna och partinära organisationer ställer den nödvändiga infrastrukturen till förfogande. Och hittills har vi inte sett särskilt mycket intresse från partiledningarna att öppna upp arbetsformerna.

Jag skrev om en rödgrön val- och folkrörelse och hur man ska kunna öppna upp för en rödgrön utveckling av politikens innehåll.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Tips om den rödgröna akademin

Två spännande arrangemang i april som vill koppla samman en progressiv politik med akademins forskningsresultat.

Arbetarrörelsens forskarnätverk

Tema för 2010 års konferens i Stockholm är jämlikhet och ojämlikhet, eftersom vårt samhälles ökande ojämlikhet är en fråga som kommit att uppmärksammas alltmer inom forskningen, samtidigt som den politiska diskussionen inte har hängt med i de nya rönen.

Riksdagens gamla förstakammarsal, 9-10 april, 09:30-17:00.

Rödgrönt Akademiskt Forum

Ett spännande arrangemang (och förening) i Uppsala som har som ambition att presentera vetenskapsproduktion som är av intresse framförallt för arbetar- och miljörörelsen – och samtidigt erbjuda tillfällen för rörelseanknutna att diskutera forskningsresultatens betydelse för det politiska arbetet, strategierna och visionerna.

V-dala Nation, 17 april, 09:00-16:30. 

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


%d bloggare gillar detta: